Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

23 Aralık 2017,Cumartesi

 Koordinasyon Parkuru

a)Koordinasyon Parkurunun Açıklaması

1.İstasyon: Aday öne düz takla atar ve sağ taraftaki kutunun içinden basketbol topunu aldıktan sonra slalom çubukları arasından top sürerek geçer. Slalom çubuklarını geçen aday belirlenen çizgiyi geçmeden hedefe topu tek veya çift elle istediği şekilde atar. Topu hedefe isabet ettiremeyen aday isabet sağlayana kadar aynı top ile hedefe atmaya devam eder (Top sürme basketbol oyun kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır).

2.İstasyon: Kasanın içinde duran basketbol topu alınır ve topla parkurda belirtilen alanda en az iki (2) top sürme yaptıktan sonra istediği şekilde (ters, düz, önden turnike, smach, şut vb.) bir isabet şartı ile potaya atış yapılır.Topun potaya girmemesi durumunda basketbol potasına bir isabet sağlanana kadar aynı top ile atışa devam edilir (Top sürme basketbol oyun kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır).

3.İstasyon: Aday Denge aleti üzerinde belirlenen başlangıç çizgisinin gerisinden başlayarak bitiş noktasını belirten çizgiye basana kadar (yürümeye ya da koşmaya) devam eder ve denge tahtasından iner. Aday bu kuralın dışında denge aletine çıkar, iner ya da düşer ise istasyon tekrarlanır.

4.İstasyon: Aday bu istasyonda artarda dizili yükseklikleri kademeli olarak artan 4 engelin her birinin üzerinden ÇİFT AYAKLA sıçrar. Tek ayakla veya kural dışı (sağ-sol ayakla ikileme yaparak, engele takılıp düşerek) sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır ( Erkek ve kadın adaylar için engel yükseklikleri farklıdır).

5.İstasyon: Aday futbol topunu ayakla sürerek sırasıyla önce sol sonra merkez daha sonra sağ ve en son tekrar merkez slalomların etrafından döner ve belirlenen çizginin gerisinden kaleye isabetli bir atış yapar, isabet sağlanana kadar aynı top ile şut atışı devam eder. Bu kuralın dışında yapılan top sürme veya şut atışı hata olarak değerlendirilip, hatanın yapıldığı yerden tekrar başlanarak istasyona devam edilir.

6.İstasyon: Kasa içerisinde bulunan voleybol topu havaya atılarak belirlenen çizginin gerisinden duvardaki alana ardı ardına 3 manşet pas yapılır, dönen top havada tutularak kasa içerisine konulur. Manşet pas esnasında adayların ayakları belirtilen çizgiyi geçmemeli, top yere düşmemeli ve 3 manşet pas kesintiye uğramamalıdır. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda istasyon tekrar edilir.

7.İstasyon: Kasa içerisindeki hentbol topu alınarak belirlenen çizginin gerisinden kaleye başarılı bir atış yapılır. Atış başarılı olana kadar aynı ya da yedek top ile atışını gerçekleştirir.

8.İstasyon: Aday basketbol potasına yerleştirilmiş zile sıçrayarak el ile temas etmeye çalışır. Zile temas etmeyen veya edemeyen aday 9. İstasyona geçer, temas eden aday ise 9. İstasyonu pas geçerek 10.istasyondan devam eder ( Erkek ve kadın adaylar için zil yükseklikleri farklıdır).

9.İstasyon: Kasa içerisinde bulunan 3 adet sağlık topu teker teker alınarak diğer kasanın içerisine taşınır. Topun kasa dışına bırakılmaması veya topun kasanın dışına çıkmaması gerekir.

10.İstasyon: Aday son istasyonda jimnastik kasası üzerinden öne düz takla atar ve düz koşuyla fotoselden geçerek parkuru tamamlar. Taklanın bitiminde aday belirlenen çizgiyi geçmelidir. Bu kuralın ihlali durumunda istasyon tekrar edilir.

NOT: Her istasyon için adayın en fazla üst üste 3 kere hata yapma hakkı vardır. 3. denemesinde de başarılı olamadığı takdirde adayın mevcut hakkı sonlandırılarak diskalifiye olarak değerlendirilir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Sınav Tarihi

12 Ağustos - 16 Ağustos 2017

Sınav Sistemi
2 seçenekli okul ister koordinasyonla başvuru yapabiliyorsunuz istersenizde sadece özgeçmişle kontejanları ayrı ayrı değerlendiriliyor.
Özgeçmiş
isteğe bağlı
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü

22 Erkek 12 Bayan 18 Genel Özgeçmişle 5 Milli

Spor Yöneticiliği Bölümü

27 Erkek 10 Bayan 18 Genel Özgeçmişle 5 Milli

Baraj Puanı
200 Puandır. MS & SL 180 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Özgeçmişle Ayrı Koordinasyonla ayrı alım yaptığı için Özgeçmişiniz varsa Özgeçmiş Kontejanından yoksa Koordinasyon Kontejanından yararlanabilirsiniz.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR