Siirt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Siirt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

12 Temmuz 2018,Perşembe

Ön Kayıt: 1 Ağustos 5 Ağustos 2018

Evrak Teslimi: 1 Ağustos 5 Ağustos 2018

Özgeçmis: Var

Sınav Tarihi: 7 Ağustos 9 Ağustos 2018

Baraj Puanı : 150 Puan Engelli 100

Ücret: 150 TL

Kontejanlar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü: 36 Erkek 24 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü: 33 Erkek 17 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü II. Ö.: 33 Erkek 17 Bayan

Antrenörlük Bölümü: 33 Erkek 17 Bayan

Özel Yetenek Sınavı: 2 Kere Hak Tanınır Adaylara

Sınav Sistemi: Özgeçmiş ve Özel Yetenek Sınavı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK PARKURU

Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş

fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş

arasındaki süresi kaydedilir. Altı istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan adaylar

2kere deneme hakkına sahiptir. Her iki parkurda da ceza puanı uygulaması yoktur. Fakat

hakem TEKRAR dediği anda aday düşürdüğü aleti düzeltip veya yanlış yaptığı yerden

devam etmek zorundadır. Hakem uyarısına uyulmadığı takdirde adayın o denemesi geçersiz

sayılacaktır. Not: Tüm branşlarda ilgili kasada branş topundan bir adet bulunacaktır.

Yetenek parkurunda 0 (sıfır) puan çeken adaylar elenmiş sayılırlar.

1 İstasyon: Aday bu ilk istasyonda 5 engelin hepsinin üzerinden ÇİFT AYAKLA sıçrar.

İhlal: Tek ayakla veya kural dışı sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır.

Engel geçişleri sırasında engeli düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak

zorundadır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına devam eder.

Ölçüler: Fotosel ve ilk engel arası 2m’dir. Engel aralıkları 1m’dir. Engel yükseklikleri

kadınlarda 60 cm, erkeklerde 70 cm’dir.

2 İstasyon: Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 slalom arasından top sürerek pas

çizgisine gelir. Pas çizgisinin gerisinden ve destek ayağı çizgiye basmadan belirtilen

sınırlanmış alana ayakla başarılı 3 pas yapmak zorundadır. Son pastan sonra atıştan geri gelen

topu çizginin gerisinde tutar. Başarılmış atış; topun belirlenmiş olan hedefe vurup çizgiyi

geçmesiyle yapılmış olur. 3 başarılı atışında çizgiyi geçmesi gerekir. Aksi takdirde atış tekrar

edilir. Atışların bitimi ile birlikte aday topunu belirtilen kasa içerisine bırakarak kasa

içerisinde bulunan basketbol topunu alıp diğer istasyona başlar.

İhlal: Adaylar hiçbir slalomu atlayamazlar, slalomların tamamlanmaması veya atlanması

durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı yerden” tekrar eder. Hedef

dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas durumlarında aday topu

alıp kaldığı yerden itibaren teste devam eder. Aday üçüncü pastaki son topu çizginin içinde

alamaz. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste

devam eder.

Ölçü: Son sıçrama engeli ile futbol topu arasındaki mesafe 3 m’dir. Futbol topu ile ilk slalom

dikmesi arası 2 m’dir. Slalom dikmeleri arası 90 cm’dir. Son slalom ile futbol atış çizgisi arası

3 m’dir. Çizginin pas yapılacak duvara uzaklığı 2 m’dir. Topların konulacağı kasanın atış

çizgisi ile son slaloma uzaklığı tam ortada olacak şekilde 45 derecelik açı ile her birine 2.50 m

uzaklıktadır. Futbol topu atış alanı yatay dikdörtgen olup yerle sıfır ve 90cm x 1.5m’dir.

FUTBOL 3 PAS

3 İstasyon: Aday futbol topunu kasaya bırakıp kasada bulunan basketbol topunu alarak önce geçilen

futbol slalomundan bu defa basketbol topu ile tek elle ve el topun üstünde olacak biçimde 4

slalom dikmesinin arasından geçer ve aynı şekilde slalomların arasından topu sürüp 8 çizerek

geriye döner. Başarı ile tamamlanan istasyon sonunda aday topunu aldığı kasanın içerisine

bırakır.

İhlal: Topu taşımak yasaktır. Top sürme sırasında hatalı yürüme yapan aday, hakem

tarafından “tekrar” uyarısı alır ve kaldığı yerden tekrar eder. Slalom dikmelerini deviren

adaylar, devirdiği dikmeleri düzelterek yerine koyar ve teste devam eder. Topun kutudan

çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder.

4 İstasyon: Aday kasada bulunan hentbol topunu elle alır ve çizgiye basmadan tek elle 3 başarılı atış

yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Başarılmış olan atışların ardından

aday topunu kutuya koyar. Belirlenmiş alan içine çarpıp dönen ve atış çizgisini geçen atışlar

başarılı atış olarak değerlendirilir.

İhlal: Topun elden kaçması durumunda aday mevcut topu alıp kaldığı noktadan itibaren

sınavına devam eder. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya

koyarak teste devam eder. Aday çift elle topu atarsa hata yapmış olur. Top tek elle atılmalıdır.

Ölçü: Hentbol topunun yapıldığı atış alanı yerden 1,5 m yükseklikte ve 80x80 cm alanındadır.

Atış çizgisi duvara 3 m uzaklıktadır.

NOT: 4. ve 5. İstasyonlarda aday istediği topla başlayabilir.

5 İstasyon: Aday kasada bulunan voleybol topunu elle alır ve belirlenmiş alana3 adet çift elle pas

yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Pasların bitimi ile birlikte aday topunu

kasanın içerisine bırakarak diğer istasyona geçer. Belirlenmiş alan içine çarpıp dönen ve pas

çizgisini geçen atışlar başarılı atış olarak değerlendirilir.

İhlal: Topun elden kaçması durumunda aday topu alıp kaldığı noktadan itibaren teste devam

eder. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam

eder. Tek elle yapılan atışlar tekrar edilerek çift elle yapılır

Ölçü: Voleybol atış alanı yatay dikdörtgen şeklinde yerden 2.30 m yükseklikte ve 80cm x 2 m

ölçüsündedir. Atış çizgisinin duvara uzaklığı 2 m’dir.

NOT: 4. ve 5. İstasyonlarda aday istediği topla başlayabilir.

6 İstasyon: Aday son topu kasaya koyduktan sonra 10 m. ilerideki slalom dikmesine koşarak gider

etrafından döner 10 m. koşarak geri gelir ve tekrar voleybol parkurunun yanındaki slalom

dikmesinden dönerek son 10 m’yi bitiş çizgisindeki fotosellerin arasından geçecek şekilde

parkuru tamamlar.

İhlal: Slalom dikmelerinin etrafından dönmeyim arasından geçmek veya üzerinden atlamak

ihlaldir. Koşarken slalom dikmelerini deviren adaylar, devirdiği dikmeleri düzelterek teste

devam eder.

Ölçü: Voleybol parkurunun bitiminden başlayan 1. slalom dikmesi ile 2. dikme arası 10

m’dir. Son dikme ile bitiş fotoseli arası 2 m’dir. Aday voleybol parkurundan sonra 10m. gidiş

- 10 m. geliş - 12 m. tekrar gidiş yaparak toplam 32 m. sprint atıp bitiş fotoselinden geçer ve

parkuru bitirir.

Not: Hakem uyarılarını dikkate almayarak parkuru tamamlayan adayın o hakkı “TERK”

olarak kaydedilir

Siirt Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sınav Tarihi

7 Ağustos 9 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Özgeçmis ve Özel Yetenek Sınavı
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan
Öğretmenlik Bölümü 33 Erkek 17 Bayan
Spor Yöneticiliği Bölümü  33 Erkek 17 Bayan
Spor Yöneticiliği Bölümü II. Ö.  33 Erkek 17 Bayan
Antrenörlük Bölümü 33 Erkek 17 Bayan

 

Baraj Puanı
150 Puan Engelli 100
Kimler Düşünebilir
Özgeçmisi iyi olan Parkuru normal ve iyi adaylara önerilir.
Ücret: 150 TL
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

Siirt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

17 Temmuz 2018,Salı

Ön Kayıt: 1 Ağustos 5 Ağustos 2018

Evrak Teslimi: 1 Ağustos 5 Ağustos 2018

Özgeçmis: Var

Sınav Tarihi: 7 Ağustos 9 Ağustos 2018

Sınav Sistemi: Özgeçmiş ve Özel Yetenek Sınavı

Özel Yetenek Sınavı: 2 Kere Hak Tanınır Adaylara

Baraj Puanı : 150 Puan Engelli 100

Ücret: 150 TL

Kontejanlar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü: 36 Erkek 24 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü: 33 Erkek 17 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü II. Ö.: 33 Erkek 17 Bayan

Antrenörlük Bölümü: 33 Erkek 17 Bayan

Özel Yetenek Sınavı: 2 Kere Hak Tanınır Adaylara

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK PARKURU

Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş

fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş

arasındaki süresi kaydedilir. Altı istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan adaylar

2kere deneme hakkına sahiptir. Her iki parkurda da ceza puanı uygulaması yoktur. Fakat

hakem TEKRAR dediği anda aday düşürdüğü aleti düzeltip veya yanlış yaptığı yerden

devam etmek zorundadır. Hakem uyarısına uyulmadığı takdirde adayın o denemesi geçersiz

sayılacaktır. Not: Tüm branşlarda ilgili kasada branş topundan bir adet bulunacaktır.

Yetenek parkurunda 0 (sıfır) puan çeken adaylar elenmiş sayılırlar.

1 İstasyon: Aday bu ilk istasyonda 5 engelin hepsinin üzerinden ÇİFT AYAKLA sıçrar.

İhlal: Tek ayakla veya kural dışı sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır.

Engel geçişleri sırasında engeli düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak

zorundadır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına devam eder.

Ölçüler: Fotosel ve ilk engel arası 2m’dir. Engel aralıkları 1m’dir. Engel yükseklikleri

kadınlarda 60 cm, erkeklerde 70 cm’dir.

2 İstasyon: Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 slalom arasından top sürerek pas

çizgisine gelir. Pas çizgisinin gerisinden ve destek ayağı çizgiye basmadan belirtilen

sınırlanmış alana ayakla başarılı 3 pas yapmak zorundadır. Son pastan sonra atıştan geri gelen

topu çizginin gerisinde tutar. Başarılmış atış; topun belirlenmiş olan hedefe vurup çizgiyi

geçmesiyle yapılmış olur. 3 başarılı atışında çizgiyi geçmesi gerekir. Aksi takdirde atış tekrar

edilir. Atışların bitimi ile birlikte aday topunu belirtilen kasa içerisine bırakarak kasa

içerisinde bulunan basketbol topunu alıp diğer istasyona başlar.

İhlal: Adaylar hiçbir slalomu atlayamazlar, slalomların tamamlanmaması veya atlanması

durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı yerden” tekrar eder. Hedef

dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas durumlarında aday topu

alıp kaldığı yerden itibaren teste devam eder. Aday üçüncü pastaki son topu çizginin içinde

alamaz. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste

devam eder.

Ölçü: Son sıçrama engeli ile futbol topu arasındaki mesafe 3 m’dir. Futbol topu ile ilk slalom

dikmesi arası 2 m’dir. Slalom dikmeleri arası 90 cm’dir. Son slalom ile futbol atış çizgisi arası

3 m’dir. Çizginin pas yapılacak duvara uzaklığı 2 m’dir. Topların konulacağı kasanın atış

çizgisi ile son slaloma uzaklığı tam ortada olacak şekilde 45 derecelik açı ile her birine 2.50 m

uzaklıktadır. Futbol topu atış alanı yatay dikdörtgen olup yerle sıfır ve 90cm x 1.5m’dir.

FUTBOL 3 PAS

3 İstasyon: Aday futbol topunu kasaya bırakıp kasada bulunan basketbol topunu alarak önce geçilen

futbol slalomundan bu defa basketbol topu ile tek elle ve el topun üstünde olacak biçimde 4

slalom dikmesinin arasından geçer ve aynı şekilde slalomların arasından topu sürüp 8 çizerek

geriye döner. Başarı ile tamamlanan istasyon sonunda aday topunu aldığı kasanın içerisine

bırakır.

İhlal: Topu taşımak yasaktır. Top sürme sırasında hatalı yürüme yapan aday, hakem

tarafından “tekrar” uyarısı alır ve kaldığı yerden tekrar eder. Slalom dikmelerini deviren

adaylar, devirdiği dikmeleri düzelterek yerine koyar ve teste devam eder. Topun kutudan

çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam eder.

4 İstasyon: Aday kasada bulunan hentbol topunu elle alır ve çizgiye basmadan tek elle 3 başarılı atış

yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Başarılmış olan atışların ardından

aday topunu kutuya koyar. Belirlenmiş alan içine çarpıp dönen ve atış çizgisini geçen atışlar

başarılı atış olarak değerlendirilir.

İhlal: Topun elden kaçması durumunda aday mevcut topu alıp kaldığı noktadan itibaren

sınavına devam eder. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya

koyarak teste devam eder. Aday çift elle topu atarsa hata yapmış olur. Top tek elle atılmalıdır.

Ölçü: Hentbol topunun yapıldığı atış alanı yerden 1,5 m yükseklikte ve 80x80 cm alanındadır.

Atış çizgisi duvara 3 m uzaklıktadır.

NOT: 4. ve 5. İstasyonlarda aday istediği topla başlayabilir.

5 İstasyon: Aday kasada bulunan voleybol topunu elle alır ve belirlenmiş alana3 adet çift elle pas

yapar. Atıştan geri gelen topu çizginin gerisinde tutar. Pasların bitimi ile birlikte aday topunu

kasanın içerisine bırakarak diğer istasyona geçer. Belirlenmiş alan içine çarpıp dönen ve pas

çizgisini geçen atışlar başarılı atış olarak değerlendirilir.

İhlal: Topun elden kaçması durumunda aday topu alıp kaldığı noktadan itibaren teste devam

eder. Topun kutudan çıkması durumunda aday geri döner ve topu kutuya koyarak teste devam

eder. Tek elle yapılan atışlar tekrar edilerek çift elle yapılır

Ölçü: Voleybol atış alanı yatay dikdörtgen şeklinde yerden 2.30 m yükseklikte ve 80cm x 2 m

ölçüsündedir. Atış çizgisinin duvara uzaklığı 2 m’dir.

NOT: 4. ve 5. İstasyonlarda aday istediği topla başlayabilir.

6 İstasyon: Aday son topu kasaya koyduktan sonra 10 m. ilerideki slalom dikmesine koşarak gider

etrafından döner 10 m. koşarak geri gelir ve tekrar voleybol parkurunun yanındaki slalom

dikmesinden dönerek son 10 m’yi bitiş çizgisindeki fotosellerin arasından geçecek şekilde

parkuru tamamlar.

İhlal: Slalom dikmelerinin etrafından dönmeyim arasından geçmek veya üzerinden atlamak

ihlaldir. Koşarken slalom dikmelerini deviren adaylar, devirdiği dikmeleri düzelterek teste

devam eder.

Ölçü: Voleybol parkurunun bitiminden başlayan 1. slalom dikmesi ile 2. dikme arası 10

m’dir. Son dikme ile bitiş fotoseli arası 2 m’dir. Aday voleybol parkurundan sonra 10m. gidiş

- 10 m. geliş - 12 m. tekrar gidiş yaparak toplam 32 m. sprint atıp bitiş fotoselinden geçer ve

parkuru bitirir.

Not: Hakem uyarılarını dikkate almayarak parkuru tamamlayan adayın o hakkı “TERK”

olarak kaydedilir.

Siirt Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sınav Tarihi

7 Ağustos 9 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Özgeçmiş ve Özel Yetenek Sınavı
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan
Spor Öğretmenliği Bölümü 36 Erkek 24 Bayan
Spor Yöneticiliği Bölümü 33 Erkek 17 Bayan
Spor Yöneticiliği Bölümü II.Ö. 33 Erkek 17 Bayan
Antrenörlük Bölümü 33 Erkek 17 Bayan

 

 

Baraj Puanı
150 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Özgeçmişi iyi TYT puanı normal adaylara önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR