Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

22 Aralık 2017,Cuma

BECERİ KOORDİNASYON PARKURU

Beceri-Koordinasyon parkuru; adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir testtir. Spor salonunda hazırlanan parkur için belirlenen çizginin gerisinden yüksek çıkış tekniği ile başlanacak ve parkuru tamamlama süreleri bilgisayar destekli fotosel ile ölçülecektir.

Beceri-Koordinasyon parkurunda aday zamana karşı yarışır. Adayın parkuru tamamlama derecesi saniye olarak elektronik göstergede yansıtılacaktır. Beceri-Koordinasyon sınavı şekil 1' de belirtilen parkurda aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır.

a)Aday işaretle yüksek çıkış tekniği ile belirlenen çizgi gerisinden başlar,

b)Aday minder üzerinde öne takla atar ve ayağa kalkar,

c)Aday belirlenmiş alanda 3600 burgu dönüşü yapar,

d)Aday 1.10 m aralıklarla dizili 5 engeli geçer (Aday 1. 3. ve 5. engellerin üstünden (40 cm), 2. ve

4.engellerin altından (90 cm) geçmek zorundadır).

e)Aday işaretli yerlerde bulunan 2 kasa içindeki kırmızı ve siyah renklerdeki 2 topu farklı kasalara taşır. Aday sırası ile; 1. kasadaki kırmızı topu 2. kasaya, sonra 1. kasadaki siyah topu 2. kasaya, sonra 2. kasadaki kırmızı topu 1. kasaya, son olarak da 2. kasadaki topu 1. kasaya taşır. Aday topları kasaların içine bırakmak zorundadır.

f)Aday kasa içinde bulunan hentbol toplarından birisiyle duvardaki kare hedefe (Zeminden 150 cm yükseklikte 1 x 1,5 m. ebadında) tek ya da çift elle 3 kez isabetli atış yapar ve tutar. Her bir atışın geçerli olabilmesi için hedeften dönen topun tutulması gerekmektedir. Atışlar sırasında ayak çizgiyi geçmeyecektir. Hedefe atış sırasında top elden kaçırılırsa aynı top yakalanmaya çalışılmadan kasadan yeni bir top alınarak kalınan yerden devam edilir. Aday son atıştan sonra topu kasanın içine koymak zorundadır.

g)Sonra aday, 30 cm. yüksekliğindeki bank üzerinden çift ayakla 5 kez sağa ve sola sıçrama yapar. Aday başlangıç pozisyonunda ilk sıçramaya istediği yönden tek ayakla başlayabilir. Her bir sıçramada iki ayak yere temas etmeden ikinci sıçrama yapılamayacaktır.

h)Daha sonra aday, 1 m. aralıklarla dizili slalom çubukları arasından slalom koşusu yapar. Aday engelleri elle çekip-iterse veya slalom sırasını atlarsa geri dönerek hatayı yaptığı yerden itibaren parkura devam eder. Engellerin düşmesi veya işaretli yer dışında çıkması durumunda bu hata olarak değerlendirilir. Aday hata yaptığı noktadan itibaren istasyonu tekrar yapmalıdır.

BECERİ-KOORDİNASYON TESTİNE AİT ÖNEMLİ NOT

Aday Beceri-Koordinasyon parkurunda 2 hak verilecektir. Parkurda elde edilen en iyi derece karşılığı puan değerlendirmeye alınacaktır. Adayların derecelerinin puana dönüştürülmesi tablo 8 e göre yapılacaktır.Adayın yaptığı en iyi derece esas alınacaktır. Aday isterse ikinci hakkını kullanmayabilir. Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir.Eksik istasyon geçişlerinde, aynı istasyonun tekrarı yapılacaktır.Hata ikazlara uymayan ve düzeltilmeyen her bir hata için parkur derecesine bir ceza (iki saniye) ilave edilecektir. Aday parkurda aldığı iki cezadan sonra üçüncü cezayı alırsa, bir istasyonu yapmazsa, kasıtlı olarak üst üste iki den çok parkur hatası yaparsa; adaya bu parkur hakkından diskalifiye edilerek sıfır (0) puan verilecektir.Adayın bu testten elde ettiği en iyi derece karşılığı puan olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Sınav komisyon başkanı tarafından Beceri-Koordinasyon Parkurunu tamamlayan adaya parkur derecesi imza karşılığı verilecektir.

Şekil 1: Koordinasyon Parkuru

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sınav Tarihi

11-13 Temmuz 2017

Sınav Sistemi
2 Aşamalıdır. 1. Aşama Koordinasyon 2. Aşama Özgeçmiş değerlendirmesidir.
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

34 Erkek 16 Bayan 8 Milli 5 Yabancı

Baraj Puanı
180 Puandır. MS 150 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Özgeçmişi yüksek başvuru hakkı olan koordinasyonu iyi olan adaylara önerilir.
Özgeçmiş %65 Koordinasyon %35 Etkilidir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR