Mersin Üniversitesi

22 Aralık 2017,Cuma

Beceri Koordinasyon Parkuru ve İstasyonları

1.Alçak Engel Geçişi:

Aday, başlangıç noktasından geçerek fotoselli kronometreyi başlatır. 15 cm yüksekliğinde ve 100 cm. aralıklarla dizilmiş 8 adet engelin üzerinden, engele basmadan ve pas geçmeden koşarak bu istasyonu tamamlar ve diğer istasyona geçer.

2.Minderde öne takla:

Aday cimnastik minderi üzerinde iki adet öne takla yapar. Öne takla formu dışındaki bir başka takla formu ile  hareket yapılamaz. Başka bir takla formu kullanan aday uyarıldığında hareketi tekrar eder. 3 tekrar sonucunda başarısız olan aday bir sonraki istasyona geçer.

3.Engelden Öne ve Yanlara Sıçrama:

Aday değişen yüksekliklerde (öne ve yana sıçrama engelleri farklı yüksekliklerde olabilir) konumlanmış beş engelden oluşan sıçrama istasyonuna gelir. Bu istasyonda aday engelleri sırasıyla öne, sola ve sağa olmak üzere çift ayak sıçramalar yapar (1. Sıçrama öne, 2. Sıçrama sola, 3. Sıçrama sağa, 4. Sıçrama öne, 5. Sıçrama sağa, 6. Sıçrama sola ve 7. Sıçrama öne). Aday sıçrama sırasında engeli düşürürse düzeltir ve düşürdüğü engelin üzerinden tekrar sıçramak suretiyle kaldığı yerden devam ederek istasyonu tamamlar.

4.Duvara Top Atma-Tutma:

Aday sepetin içerisindeki tenis toplarından birini alarak çizgi ile belirlenmiş 5 m. uzaklıktaki duvara tek elle sırasıyla beş atış yapar. Aday duvardan seken topu tek veya çift elle tuttuktan sonra tekrar aynı top ile atışa devam edebilir. Topun kaçması durumunda aday kaçan topu yakalayarak veya sepetten yeni bir top alarak atışına devam eder. Aday yere çarptırarak top atamaz ve tutamaz. Aday, son topu atıp tuttuktan sonra topu sepete koyarak istasyonu tamamlar.

5.Geri ve Düz Koşu:

Aday, 15 m. mesafeyi geri geri koşu, sonra dönüşte düz koşu formatında koşar ve bir sonraki istasyonuna geçer. Koşu sırasında aday düşerse kaldığı yerden aynı formatta koşuya devam eder. Ayrıca parkurda hiçbir koni, slalom çubuğu ya da engel zemine sabitlenmemiştir, eğer aday bunlardan birini devirir ya da düşürürse kendisi düzeltir ve kaldığı yerden devam eder.

6.Sağlık Topu Taşıma:

Aday, bu istasyonda tek ve çift olarak numaralandırılmış ve bir kutu içine konulmuş 8 adet sentetik ağırlık topunu, “TEK”-“ÇİFT” olarak isimlendirilmiş kasalara sırasıyla taşır. Aday istediği toptan başlayabilir ve her seferinde bir top taşıyabilir. Tek numaralı topları TEK, çift numaralı topları ÇİFT kutusuna koymak zorundadır. Aday, sepete yanlış bir top koyması durumunda (Örneğin; Tek numaralı topu çift numaralı kasaya koyma gibi) uyarılır ve topu doğru kasaya koymak zorundadır. Aday, kaçan top olursa yakalayarak ilgili kasaya koyar ve kaldığı yerden devam eder.

7.Tipleme:

Aday, sepette bulunan basketbol topuyla istediği mesafeden, potaya (panya-arkalık-cam) beş kez sıçrayarak havadayken at-tut şeklinde tipleme yapar. Başaramadığı her tipleme için bir hak daha verilir. Bu haklar kullanıldıktan sonra diğer istasyona geçilir (Örneğin; aday tiplemeleri usulüne uygun yapamazsa 5 tip ve 5 tip de tekrar yapacağı için toplam 10 tipleme yapar ve istasyonu bitirir). Eğer top kaçarsa kaçan topu yakalayarak kaldığı yerden devam eder. Usule uygun tipleme tamamlandığında aday topu sepete koymak zorundadır.

8.Engel üzerinden geçme:

Aday, belli bir yükseklikteki engelin (atlama beygiri) üzerinden, engele temas ederek ya da etmeyerek geçer. Ancak bu geçiş sırasında aday, engelin sağ ve sol tarafına konulan dikmeleri devirecek olursa dikmeyi eski konumuna  getirip engeli yeniden geçmek zorundadır.

9.Slalom ve Bitiriş:

Aday belli aralıklarla çapraz şekilde konumlanmış engellerin etrafında dolaşarak slalom yapar ve bitiriş noktasına gelir. Slalom çubukları zemine sabitlenmemiştir. Devrilen slalom çubukları aday tarafından düzeltilir ve bitişe doğru yönelir. Aday bitiriş noktasında fotoselli kronometreyi durduramamışsa geri dönerek kronometreyi durdurur. Teknik aksaklıklardan kaynaklanan durumlarda aday sorumlu tutulmaz.

Mersin Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Sınav Tarihi

24–27 Temmuz 2017

Sınav Sistemi
Antrenörlük Bölümü 1 Aşamalı Diğer Bölümler 3 Aşamalıdır.1,Aşamada, Beceri Koordinasyon testi sonuçlarına göre 2.Aşamada ise YGS puanlarına göre eleme yapılacak; 3.Aşamada her Yerleştirme Puanı (YP) 2017-ÖSYS Kılavuzu'nda belirtilen formül aracılığıyla he
Özgeçmiş
isteğe bağlı
Bölümler Kontejan

 

Bölüm / Spor Dalı

Kontenjan (Kadın)

Kontenjan (Erkek)

Yabancı Uyruklu

(Kadın)

Yabancı Uyruklu

(Erkek)

Toplam

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

25

25

5

5

50+10

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

20

20

5

5

40+10

Atletizm

4

4

1

1

 

Basketbol

5

5

-

-

Voleybol

4

4

1

1

Güreş

4

4

1

1

Yüzme

3

3

2

2

Spor Yöneticiliği Bölümü

20

20

-

-

40

Baraj Puanı
200 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Mersin Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde sadece seçtiği branşlardan aldığı ve bunları kendileri arasında yarıştırdığı için örn. Basketbol 8 kisi başvurdu kontejan 5 kisi okula girebilmeniz için gereken ilk 5 kisinin arasında olmanız yeterli onun için koordinasyonuna güvenen antrenörlük bölümünü düşünebilir. Öğretmenlik ve Spor Yöneticiliğinde ise branş gözetmeksizin ilk aşamada %25 lik kesim eleneceği için Koordinasyonu iyi olmayan adaylara önerilmez puanınız yüksek olsa bile koordinasyonunuz iyi olmadan 2 . aşamaya kalamazsınız. Koordinasyonu iyi normal YGS'li adaylar düşünebilirler.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR