Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

22 Aralık 2017,Cuma

 a)İstasyon 1: Öne takla (Her türlü olabilir).

b)İstasyon 2: Kendi etrafında 360 derece dönüş (çift ayakla başlar çift ayakla biter) Aksi takdirde 2 sn. ceza puanı alır. Burgu (iki ayakta içeride olmak kaydı ile)belirlenen çember içerisinde başlar ve bu alan içerisinde biter. Alanın dışına çıkan 2 sn ceza puanı alır. 

c)İstasyon 3: Bayanlar için 60 cm erkekler için 80 cm yüksekliğindeki ve koşu yönüne paralel olan engelin önce üzerinden sıçrayıp, daha sonra altından geçilip sekiz şeklindeki hareketini bitirerek istasyon tamamlanır (Harekete sağ veya soldan başlanabilir). Aday dört hareketten yapmadığı her hareket için 2 sn. ceza puanı alır.

d)İstasyon 4: Kasa içindeki sağlık topları birer-birer diğer kasaya taşınır. Topların taşınmasında belli bir sıra yoktur. Taşınan toplar mutlaka kasaya konmalıdır. Aksi takdirde aday topu koyması için geri çevrilir.

e)İstasyon 5: Kasa içinden alınan bir hentbol topu ile yüzü ve vücudu duvara dönük olarak üç atış yapılır, her atışın geçerli olması için yapılan atışın, atış çizgisinden 5 metre uzaklıktaki ve 2 metre yükseklikteki duvarda bulunan çizginin üzerinde olması gerekmektedir. Atış sırasında adayın ayağı çizgiyi geçemez. Ayak çizgiyi tamamen geçerse her atış için 1 sn. ceza puanı verilir. Kaçan top yakalanıp devam edileceği gibi kasadan yeni bir top alınarak da atışlar tamamlanabilir. Ancak, son atışın yapıldığı top kesinlikle kasanın içine konulmalıdır. Kasanın içine girip çıkan top, koyuldu sayılırken; kasanın kenarına çarpıp çıkan top kasaya koyuldu sayılmaz ve kesinlikle yakalanıp kasaya konulmalıdır.

f)İstasyon 6: 40 cm. yüksekliğindeki banktan beş kez çift ayak sıçrama yapılır. (çift ayakla başlar çift ayakla biter) Her eksik sıçrama ve tek ayak sıçrama için 2 sn. ceza puanı verilir.

Önemli Uyarı: 6. ve 7. İstasyon arasında bulunan ve geçiş yönü belirtilmiş olan koninin geçilmesinde belirtilen yön dışında, koninin solundan geçildiğinde 2 sn. ceza puanı, üstünden geçildiğinde 1 sn. ceza puanı verilir.

g)İstasyon 7: Otomobil lastiklerinin içine tek ayakla basarak koşu. Her bir lastiğin içerisine basmayanlar için bir (1) sn ceza puanı verilir.

h)İstasyon 8: Koşarak slalom geçme. Beş engel arasından slalom hareketi yapılır. 1 slalom atlayana 2 sn ceza puanı verilir, 2 slalom atlayana 4 sn ceza puanı verilir. Daha fazla slalom hareketi atlayan aday geri döndürülür dönmediği taktirde diskalifiye olur.

i)İstasyon 9: 3 ve 6, m sprint. Aday 3 ve 6 m sprint koşularında huni etrafını dolaşmak zorundadır. 3m sprint atlayan 5 sn, 6m sprint atlayan 8 sn ceza puanı alır. Her iki kapıyı atlayan aday diskalifiye olur.

(4)İstasyon atlayan, sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan, bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı durduramayan adaylar diskalifiye edilir. Diskalifiye edilen adayların sınavın bu aşamasındaki notu 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

(5)4. fıkrada belirtilenlerin dışındaki konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).

Şekil 1: Koordinasyon parkuru yerleşim planı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Sınav Tarihi

24-26 Temmuz 2017

Sınav Sistemi
Koordinasyon parkur
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü 

30 Erkek 20 Bayan

Antrenörlük Bölümü

30 Erkek 20 Bayan

Yöneticilik Bölümü

30 Erkek 20 Bayan

 

Baraj Puanı
Beden Eğitimi Bölümü 170 diğer Bölümler ve MS 150 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR