Kastamonu Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

22 Aralık 2017,Cuma

Beceri-Koordinasyon Parkuru

•Aday başlangıç çizgisindeki yerini alır.

•Başlama komutu ile fotoselin bulunduğu kapıdan geçerek 110 cm yüksekliğindeki atlama beygirinin üzerinden engeli tüm vücudu ile geçer.

•Aday minder üzerine gelir ve öne takla atar.

•Takla atan aday 30 cm yükseklikteki denge aletine çıkar, üzerinde yürür veya koşar. Dengeden düşen veya ayağı yere değen aday düştüğü yerden tekrar dengeye çıkar, yürümeye-koşmaya devam eder. Yapılan her hata(yerdeki her adım, düşme) için adaya 1 sn. cezası verilir. Adaylar denge tahtasını çizgi ile belirlenen son alana basarak geçmek zorundadır. Aday belirlenen alana basmadan diğer istasyona geçerse1sn cezası ile cezalandırılır.

•Aday el merdivenine geçer. Aday el merdiveninden düşerse tekrar baştan başlar. 2. tekrarında belirlenen tutuş alanına kadar ilerleyip düşen aday el merdiveninin sonundaki kasanın üzerinden geçerek bu istasyonu geçer. Ancak 2. tekrarında belirlenen tutuş alanına kadar gelemeden düşen aday 3. tekrar için tekrar baştan başlar. Eğer bu hakkında da düşerse el merdiveninin sonundaki kasanın üzerinden geçerek bu istasyonu geçer.

•El merdiveninden çıkan aday koşarak renkli top istasyonuna gelir. Her bir topu kendi rengindeki kutuya koyar. Koyulan topun çıkması durumunda aday çıkan topu tekrar koymadan diğer topa geçemez. Aday topları tek tek taşıyacaktır ve istasyon terk edildiğinde tüm topların ilgili renkteki kutularda olması zorunludur. Farklı kutulara top koyma veya topların kutu dışına çıkması 1’er sn cezası ile cezalandırılır. Topların uzaktan fırlatılarak kutulara koymaya çalışmak veya topu kasaya koymayı denemeden parkuru terk etmek diskalifiye sebebidir.

•Aday topları uygun bir şekilde koyduktan sonra istediği ayakla başlamak şartıyla (sağ-sol veya sol-sağ) tüm dairelerin içine sırayla basmak zorundadır. Dairelerin içine basılmayan her adım 1 sn cezası ile cezalandırılır

•Aday filenin üstünden top atma istasyonuna gelir. Topları tek tek filenin üzerinden atar, fileden geçen topu yakalar ve kasaya koyar. Topun filenin altından geçmesi durumunda aday topu alır ve filenin üstünden geçene kadar atar. Kasaya konulan topun çıkması durumunda ise aday çıkan topu tekrar alır ve kasaya koyar. Topları kasaya koymadan parkuru terk etmek diskalifiye sebebidir.

•Aday topları uygun kasaya koyduktan sonra sıçrama istasyonuna gelir. Bu istasyonda öne

– sağa – öne - sola- öne olmak üzere 5 adet çift ayak sıçrama yapar. Bütün sıçramalar çift ayakla yapılmak zorundadır. Yere düşüşler tek ayakla olabilir. Her tek ayak sıçrama 1 sn ile cezalandırılır

•Aday 45 derecelik açılarla ve 210 cm aralıklarla dizilmiş olan engeller arasında slalom yapar. Aday engelleri kendisine avantaj sağlayacak şekilde oynattığı durumda 1 sn cezası ile cezalandırılır. Slalom sırasını atlarsa diskalifiye sebebidir.

Koordinasyona Ait Önemli Not:

•Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir. Eksik istasyon geçişlerinde, aynı istasyonun tekrarı yapılacaktır.

•Koordinasyon parkuru dereceleri Tablo 12’de gösterilen cetvele göre 100’lük puana dönüştürülecektir.

•Koordinasyon puan tablosu 50’şer saliselik zaman dilimlerine göre düzenlenmiştir. Ara değerler bilgisayar ortamında 1’er saliselik hassas dağılıma göre hesaplanacaktır.

•Adayın kendisine avantaj sağlayacak şekilde, istasyonları kurala aykırı ve kasıtlı bir  biçimde terk etmesi hata olarak değil, diskalifiye olarak değerlendirilecektir.

Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Sınav Tarihi

 11-13 Temmuz 2017

Sınav Sistemi
2 Aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama Branş 2. Aşama Koordinasyon
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü 

42 Erkek 30 Bayan 

Antrenörlük Bölümü

25 Erkek 17 Bayan

Antrenörlük Bölümü 2

25 Erkek 17 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü

25 Erkek 17 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü 2

25 Erkek 17 Bayan

 

 

Baraj Puanı
Öğretmenlik 250 Antrenörlük 200 Spor Yöneticili 225 Puandır. MS&SL 150 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Branş gözleme dayalıdır %50 etkilidir. Koordinasyon %50 Etkilidir. Koordinasyonu ve Branşı iyi olan adaylar düşünebilirler.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR