Iğdır Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Iğdır Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

6 Temmuz 2018,Cuma

Online Kayıt Tarihi: 30 Temmuz – 06 Ağustos 2018

Evrak Teslim Tarihi: 06 Ağustos – 09 Ağustos 2018

Sınav Tarihi: 15 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Tarihi: 03 Eylül – 05 Eylül 2018

Yedek Kayıt Tarihleri: 06 Eylül 2018

Sınav Sistemi: Koordinasyon Testi

Not: Sınava girecek adaylara Özel Yetenek Sınavında 2 kere hak tanınır. Adayın en iyi derecesi puan hesaplamasına dahil edilir.

Değerlendirmeye alınacak adaylar koordinasyon testinde iyi bir puan yapması gerekir. Nedeni ise kontejanın 3 katı aday değerlendirmeye alınmaktadır.

Özel Yetenek Sınavı Puanlaması En iyi dereceye göre sıralanacaktır.

Baraj Puanı: Normal Lise (NL) 170 Puan Spor Lisesi (SL) 160 Puan Milli Sporcu (MS) 150 Puan Engelli  100 Puan’dır.

Kontejanlar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 35 Erkek 25 Bayan

Antrenörlük Bölümü: 31 Erkek 23 Bayan 6 Engelli

Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim: 31 Erkek 23 Bayan 6 Engelli

Koordinasyon Testi

1.İstasyon: Öne takla.

2.İstasyon: Denge aletinden geçiş

3.İstasyon: Üst-alt-üst-alt geçiş

4.İstasyon: Yoyo geçiş

5.İstasyon: Çift ayak dikey sıçrama

6.İstasyon: Kasada sağlık topu taşıma

7.İstasyon: Lastik geçiş

8.İstasyon: Slalom geçiş

1.Minderde Öne Takla: Bacaklar bitişik bir şekilde eller mindere konur ve gövdenin minderde öne doğru yuvarlanmasıyla yapılmalıdır. Minderin sağına veya soluna ayaklar taştığı zaman geçiş hatalıdır ve aday parkur görevlisinin uyarısıyla tekrar başa dönerek parkuru yeniden ve kurallara uygun bir şekilde yapacaktır.

2.Denge aletinden geçiş: Harekete yerden 80 cm yükseklikte olan, denge aletinin üzerindeki işaretli noktanın gerisinden veya üzerine basarak denge aletine çıkar ve yürüyerek veya koşarak denge aletinin sonundaki çizgiye basarak veya çizginin ilerisine basarak istasyonu bitirir. Dengeye el ile temas etmek ve eller yardımı ile yürümek hata kabul edilir. Bitiriş noktasından önce dengeden düşen aday denge hareketine baştan başlar.

3.Üst-alt-üst-alt Geçiş: Aday ilk engelin üzerinden ikinci engelin altından geçer. Altından geçilen engelin yüksekliği 100 cm, üstünden geçilen engellerin yüksekliği 50 cm. Engel geçişlerinde başarılı olan aday diğer istasyona geçer, Eğer aday geçiş sırasında engelleri devirirse düzelterek devirdiği engelden devam eder. Aday geçişi kurallara uygun yapmadan istasyonu terk edemez.

4.Yoyo geçiş: Aday farklı 2m, 4m, 6m ve 8m  aralıklarla  koyulan  huniler  arasında Yoyo koşusu yapar. Aday ilk huniden başlamak kaydıyla her huniye eli ile dokunmak zorundadır. Huniye dokunmadan dönen aday geri çevrilir ve huniye dokunması sağlanır

5.Çift ayak dikey sıçrama: Aday 1 numaralı bölgeye gelerek yüksekliği 50 santimetre olan engelden 1 numaralı bölgeden öne doğru çift ayak sıçrayarak iki numaralı bölgeye geçer, iki numaralı bölgeden üç numaralı bölgeye çift ayak yan sıçrayarak geçer, üç numaralı bölgeden öne doğru çift ayak sıçrayarak dört numaralı bölgeye geçer, dört numaralı bölgeden beş numaralı bölgeye çift ayak yan sıçrayarak geçer. Sıçrama sırasında tek ayakla geçme, tek ayakla sıçrama, engelin üstüne basma ve el yardımı (dokunma-dayanma) durumları hata sayılıp hareket yeniden başlatılacaktır. Aday hatalı sıçrama yaptığı bölgeyi tekrarlayarak devam eder.

6.Kasada sağlık topu taşıma: Kasa içindeki sağlık toplarını birer birer diğer kasaya taşınır. Topların taşınmasında belli bir sıra yoktur. Taşınan toplar mutlaka kasaya konmalıdır. Aksi  takdirde aday topu koyması için geri çevrilir. Kasanın içine koyulan fakat zıplayıp dışarı çıkan top kasa içine koyulmuş sayılır. Kasanın kenarlarına çarpıp dışarı çıkan top mutlaka alınıp kasa içine konulmalıdır.

7.Lastik geçiş: Bu istasyondan geçme etabında adaylar 8 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır. Her lastik içerisine basmak zorunludur (ayak lastik içerisinden zemine temas etmek zorundadır). Basmadan geçen veya lastiğin üzerine basan aday parkur görevlisinin uyarısıyla tekrar başa dönerek parkuru yeniden ve kurallara uygun bir şekilde yapacaktır.

8.Slalom geçiş: Slalom koşusu. Aday 5 adet dikmenin arasından slalom koşusu yapar. Koşu sırasında dikmeleri deviren veya düzeni bozacak şekilde yerinden oynatan aday dönerek o slalomu tekrar geçer. Slalom istasyonunu tamamlayan aday koşu yaparak parkuru tamamlar.

Iğdır Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Sınav Tarihi

15 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Koordinasyon Testi
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 35 Erkek 25 Bayan
Antrenörlük Bölümü 31 Erkek 23 Bayan 6 Engelli
Antrenörlük Eğitimi II. Ö. 31 Erkek 23 Bayan 6 Engelli

 

 

Baraj Puanı
Normal Lise (NL) 170 Puan Spor Lisesi (SL) 160 Puan Milli Sporcu (MS) 150 Puan Engelli 100 Puan'dır.
Kimler Düşünebilir
Koordinasyon Testinde 2 Kere Hak Tanınması Adaylar Açısında Büyük Bir Şanstır. Baraj Puanı Yeten Koordinasyonu Kontejan Sıralamasına Yetecek Adaylara Önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR