Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu - Besyo 2018

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu - Besyo 2018

12 Temmuz 2018,Perşembe

Online Kayıt: 10 Ağustos – 27 Ağustos 2018

Evrak Teslimi: 28 Ağustos – 29 Ağustos 2018

Parkur Deneme: 27 Ağustos 30 Ağustos 2018

Koordinasyon Sınavı Tarihi: 31 Ağustos 2018

Baraj Puanı : Milli Sporcu 160 Spor Lisesi 180 Normal Lise 200 Engelli, 100

Sınav Sistemi: Özel Yetenek Sınavı

Özgeçmiş : YOK

Bölüm Kontejanları

Öğretmenlik Bölümü

23 Erkek 15 Bayan 10 Milli Sporcu 1 Fair Play 1. Derece Şehit Yakını

Spor Yöneticiliği

20 Erkek 14 Bayan 3 Engelli Erkek 1 Engelli Bayan 1 Fair Play 1. Derece Şehit Yakını

Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü

23 Erkek 15 Bayan 10 Milli Sporcu 1 Fair Play 1. Derece Şehit Yakını

Özel Yetenek Sınavı Parkuru

1. İstasyon: Engel geçişi

2. İstasyon: Sağlık toplarının yerlerini değiştirme

3. İstasyon: Hentbol topu ile hedefe temel atış

4. İstasyon: Kasada öne düz takla 5. İstasyon: Voleybol parmak pas

6. İstasyon: Futbol topu ile minyatür kaleye atış

7. İstasyon: Basketbol topu ile slalom

8. İstasyon: Cimnastik sırası üzerinden sıçrama

Erkek Adaylar 129 saniye , Bayan Adaylar 149 saniye Koordinasyonda sınırdır. Bu sınırı Aşan aday elenmiş sayılır.

NOT: Parkur Deneme Ücretlidir. 150 TL’dir.

Erzincan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru

1- Engel Geçiş

Aday, 150 cm aralıklarla dizili olan 5 engelden alçak olan 3’ünün üzerinden, yüksek olan 2’sinin

altından geçer. Alçak olan engellerin yerden yüksekliği 50 cm, yüksek olan engellerin yerden

yüksekliği 110 cm’dir.

2- Sağlık Toplarının Yerlerini Değiştirme

Aday yerde siyah ve kırmızı renkle işaretli olan noktalar üzerinde 2 metre ara ile duran siyah ve

kırmızı renklerdeki toplardan önce siyah topu alarak kasaya koyar, ardından kırmızı topu kasaya

koyar. Sonra siyah topu kasadan alır ve siyah noktaya koyar, kırmızı topu kasadan alır ve kırmızı

noktaya koyar. Aday, topları belirtilen noktalara bırakmak zorundadır. Toplar bulunması gereken

yerde olmadığı takdirde düzeltilmesi için aday geri çevrilir.

3- Hentbol Topu İle Hedefe Temel Atış

Aday kasa içerisinde bulunan 10 adet hentbol topu ile hentbol temel atış tekniğine uygun olarak,

kasadan 1 metre uzaklıkta bulunan çizgiyi geçmemek kaydıyla 7 metre uzaklıkta bulunan hentbol

kalesinin sağ üst ve sol alt köşesindeki 60cm x 60cm ebatlarındaki kutulara atış yapar. Adayın ilk

atışı hangi hedefe (köşeye) uygulayacağı kendi tercihine bağlıdır. Ancak aday isabet olmaksızın üst

üste aynı köşeye atış uygulayamaz. İsabet kaydedene kadar (top çerçevenin içine girmeli) atışlar

ayrı köşelere uygulanmak zorundadır ( Örneğin, bir alt köşeye – bir üst köşeye ya da tam tersine bir

üst köşeye – bir alt köşeye). Herhangi bir köşeye isabetli bir atış yapan aday, isabet kaydedemediği

köşeye üst üste atış yapabilir. Aday her iki köşeye ( sağ üst – sol alt) 1’er geçerli (çizgiyi geçmeden)

ve isabetli atış yapana kadar 10 tane hentbol topunu kullanmak zorundadır. Her iki köşeye ayrı ayrı

1’er geçerli ve isabetli atış yapan aday geriye kalan topları kullanmadan bir sonraki (4.) istasyona

geçer. (Örneğin, ilk 5 atışında her iki köşeye ayrı ayrı 1’er geçerli ve isabetli atış yapan aday, diğer 5

topu kullanmadan 4. istasyona geçer). İsabet kaydetmeden üst üste aynı köşeye atış yapılması

durumunda kasaya her hatalı atış için fazladan 1 top eklenecektir. Aday eklenen bu topları da

yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak atmak zorundadır. Aday geçersiz atışlardan dolayı

kasaya eklenen topları yukarıdaki kurallara uygun olarak kullanmadan 4. istasyona geçemez. Aksi

takdirde aday diskalifiye olur.

4- Kasada Öne Düz Takla

Hentbol testini başarıyla geçen aday hentbol atış çizgisinden 5 m uzakta bulunan huninin

etrafından dönerek kızlar 70 cm (3 parça), erkekler ise 90 cm yüksekliğindeki (4 parça) uzun kasa

üzerinden öne düz takla yaparlar. Kurallara uygun olarak yapılan takla tamamen kasanın sonunda

bitirilir (kasanın yanlarından çıkış olamaz), yani hareket kasanın tam önünde tamamlanır. Adaylar

ayrıca kasanın önünde buluna 90 cm genişliğindeki minderin üzerine çift ayak basarak hareketi

tamamlamak zorundadır. Adayların taklaya başlarken kasaya çarpması sonucu kasanın devrilmesi

durumunda, kasa aday tarafından düzeltildikten sonra takla tekrarlanacaktır. Aday takla esnasında

kasanın kenarından düşerse hareket tekrarlanacaktır. Takla sonunda adayın iki ayağı da sadece

mindere temas etmek zorundadır. Vücudunun herhangi bir yeri minder dışına temas ederse takla

tekrarlanır. Kurallara uygun yapılan takladan sonra bir sonraki istasyona geçer.

5- Voleybol Parmak Pas

Aday parmak pas prensibine uygun olarak fileden 3 m uzaklıkta ve 4 m uzunluktaki atış bölgesinin

atış yönüne göre sağ tarafından 1 m uzaklıkta bulunan kasadan aldığı topu başının üzerine

yükselterek filenin karşısındaki minderle belirlenmiş alanlara sırasıyla atış yapar. Aday parmak

pasla sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü bölgelere atış yapar. Üç bölgeye de kurallara uygun isabet

sağlayan aday voleybol istasyonunu terk edebilir. İsabet sağlanamaması durumunda kasadaki 10

topun tamamını doğru teknikte ve sırayla kullanmak zorundadır. Adaylar atışlarını 1. bölge, 2.

Bölge ve 3. Bölge sırasına göre kullanacaktır. Aday kurallara uygun isabet sağladığı bölgeye artık

atış yapmayarak sıradaki bölgelere atış yapacaktır. Örneğin; 1. bölgeye isabetli atış yapılınca diğer

atışlar sadece 2. ve 3. bölgelere yine sırasıyla yapılacaktır. 1. bölgeye tekrar atış yapılmayacaktır.

Parmak pasıyla atışlar 1. bölgede fileden 1 m uzaklıkta ve 2 x 1 m ebatlarında, 2. bölgede fileden 3

m uzaklıkta ve 2 x 1 m ebatlarında ve 3. bölgede fileden 4 m uzaklıkta (dikey) ve 2 x 1 m

ebatlarındaki minderler üzerine yapılacaktır. Erkekler için file yüksekliği 2,43 m kadınlar için 2,24 m

‘dir. Topun mindere en küçük teması isabetli atış olarak sayılır.

Not: Zaman kazanmak amacıyla yapılan prensip dışı parmak pas, fileyi geçmeyen toplar ve atış

alanı çizgisi dışında ya da çizgiye basarak yapılan alan ihlali durumunda atış geçersiz sayılır ve

kasaya eklenen toplar ile tekrar ettirilir.

6- Futbol Topu İle Minyatür Kaleye Atış

Adaylar bu istasyona geldiklerinde atış çizgisine 1 m uzaklıktaki kasa içerisinde bulunan 6 adet

futbol topu ile 120 cm genişlik ve 80 cm yüksekliğindeki minyatür futbol kalesine ayakiçi, ayak

içüstü, ayakdışı veya ayaküstü vuruş tekniklerinden biriyle şut atmaya çalışır (ayak parmak ucu ve

ayakaltı gibi vuruşlar hatalı vuruş sayılır). Atış çizgisinin kaleye uzaklığı bayanlarda 5 m erkeklerde

ise 7 m’dir. Adaylar kaleye kurallara uygun iki isabetli şut atana kadar vuruşlara devam etmek (6

topuda kullanmak) zorundadır. Vuruşlar belirlenen atış çizgisinin gerisinden ve futbol topu yere

bırakıldıktan sonra yerle temas halindeki topa yapılmak zorundadır. Kurallara uygun olarak

yapılmayan (vuruş teknikleri harici vuruş, atış çizgisini ihlal etme, yerle teması sağlanmayan veya

yerden yüksek durumdaki topla vuruş yapmak) her hatalı vuruş için kasaya dışarından top ilave

edilecektir. Belirlenen kurallara göre 2 isabet kaydeden veya 6 topunu kullanan aday diğer

istasyona geçer.

7- Basketbol Topu İle Slalom

Aday istasyon başında bulunan kasadan aldığı basketbol topunu 1 metre aralıklarla dizilmiş 7 adet

slalom çubuğu arasından dribbling (basketbol oyun kurallarına uygun olarak top sürme) yapar.

Aday 1. engele gelmeden önce dribblinge başlamalıdır (1. engelden önce top yere en az 1 defa

vurulmalıdır). Bu andan itibaren top sürme hareketi başladığı için, aday topu çift ya da tek elle

tutamaz, taşıyamaz. Aksi takdirde hatalı top sürme meydana gelir ve aday, hatanın yapıldığı yerden

hareketi tekrar doğru olarak yapmak zorunda kalır. Aday her engel arasında topu 1 defa yere

vurarak top sürme hareketini yapar. Top sürme işlemi bittikten sonra aday, basketbol topunu

istasyon sonundaki kasanın içerisine bırakır ve sıçrama istasyonuna geçer. İstasyon sonunda

kasanın içerisine bırakılan top kasanın dışına çıktığı takdirde, aday diğer istasyona geçmeden önce

topu alarak kasanın içerisine bırakmalıdır. Basketbol topunu her engel arasında kurallara uygun

olarak yere vurmayan (dribbling yapmayan), engel atlayan veya engellerden birini düşüren aday

düşürmüş olduğu engeli tekrar yerine koyar, engel atladığı veya top sürme hatasını yaptığı

noktadan hareketine devam eder.

8- Cimnastik Sırası Üzerinden Sıçrama

Erkek adaylar engel üzerinden sağa ve sola çift ayakla 5'er defa toplam 10 sıçrama, kadın adaylar

3’er defa toplam 6 sıçrama yapar. Sıçrama tekniğini uygulanırken aday; sıçrama tahtası üzerinden

iki ayağını yerden keserek diğer tarafa çift ayakla düşüş yapmalıdır. Tek ayakla tahtanın karşısına

yapılan geçişler sıçrama olarak değerlendirilmeyecektir. Aday eksik veya hatalı sıçrama yapması

durumunda ikaz edilecektir. İkaza uymadan parkura devam ederek fotoseli durduran aday

diskalifiye olur.

Sıçrama istasyonunu başarıyla tamamlayan aday fotoselden geçerek sınavını tamamlar.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Sınav Tarihi

31 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Özel Yetenek Sınavı
Özgeçmiş
Yok
Bölümler Kontejan

Öğretmenlik Bölümü

23 E 15 B 10 MS 1 Fair P 1. Derece Şehit Y

E. Fakültesi Öğretmenlik B.

23 E. 15 B. 10 MS 1 Fair P. 1. Derece Şehit Y.

Spor Yöneticiliği

20 E 14 B 3 Eng. E. 1 Eng. B. 1 Fair P. 1. Derece Şehit Y.

 

Baraj Puanı
Milli Sporcu 160 Spor Lisesi 180 Normal Lise 200 Engelli, 100
Kimler Düşünebilir
TYT'si Normal Özel Yetenek Parkuru İyi Adaylara Önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR