Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

6 Temmuz 2018,Cuma

 

Online Başvuru Tarihi: 06 Ağustos – 17 Ağustos 2018

Evrak Teslim Tarihi: 06 Ağustos – 17 Ağustos 2018

Sınava eksiksiz başvuru yapan adayların sınav tarihleri başvuru sıralarına göre belirlenecek olup 17 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktır. Adayların, Özel Yetenek Sınavlarından bir gün öncesinde mesai saatleri arasında belgelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavına gireceği gün evrak teslimi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Özel Yetenek Sınavı Tarihi: 28 Ağustos – 31 Ağustos 2018

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu Spor Bilimleri Fakültesinin kendi wep sayfasından ileri bir tarihte ilan edilecektir.

BAŞVURU VE EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ

Madde 10 – Başvuru ve Evrak Teslim işlemleri iki aşamalı olarak yapılır.

1) Online Başvuru

a) Online başvurular 06 – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında ÇOMÜ – Spor Bilimleri Fakültesi – Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi web adresi üzerinden (http://basvuru.comu.edu.tr/sporbf) yapılacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen Üniversite Kooperatif hesabına 50 TL cari harcamalara katkı payı yatırdıktan sonra, ilgili makbuzdaki dekont numarasını Online başvuru formundaki ilgili alana gireceklerdir. (Başbakanlığın 18.01.2011 tarih ve 27819 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı “Kamu Sosyal Tesisleri Kullanımına ilişkin Tebliği” gereğince cari giderlere katkı ücreti tahakkuk ettirilir.) [S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi, T.C. Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Şubesi (IBAN No: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03) ].

c) Online başvuru yapan adayların bilgileri, başvuru saatinden en geç 24 saat sonra Fakültedeki ÖZYES sistem memuru tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır. Online başvurusu onaylanan adaylar, başvuru sırasında belirttikleri eposta adreslerine gönderilen link aracılığıyla Online Başvuru Formu çıktılarını alabileceklerdir.(Evrak teslimi sırasında istenecektir.)

d) Adayların 17 Ağustos 2018 tarihi saat: 17:00’ye kadar online başvurularını yapmış olmaları gerekir. Bu tarih ve saatten sonra online başvuru sistemi kapatılacaktır.

2) Şahsen Başvuru ve Evrakların Teslimi

a) Online Başvuru işlemini tamamlayarak başvurusu onaylanan adaylar 06 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Sınav Kayıt Bürosuna şahsen başvurarak “Kayıt Sırasında İstenecek Belgeleri” teslim edeceklerdir.

b) Şahsen başvuru ile evraklarını teslim edecek adayların, ÖZYES’na gireceği tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’ye kadar bu işlemlerini tamamlamış olmaları gerekir. Adayın ÖZYES’na gireceği gün, sınav esnasında veya sonrasında hiçbir suretle belge ve başvurusu kabul edilmeyecektir. (Adayların hangi gün sınava girecekleri sıra numarasına göre belirlenecek ve 17 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecektir.)

c) Adayların şahsen başvurularında “Kayıt Sırasında İstenecek Belgeleri” eksiksiz teslim etmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle “ıslak imzaları” alınır ve kendilerine “2018 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu adaylar Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanırlar.

d) Posta ve/veya Kargo ile gönderilecek evraklar dikkate alınmaz ve sorumluluk kabul edilmez.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sınav Tarihi

28 Ağustos – 31 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan
Baraj Puanı
Kimler Düşünebilir
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR