Bingöl Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Bingöl Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

21 Temmuz 2018,Cumartesi

Online Kayıt: 6 Ağustos – 27 Ağustos 2018

Koordinasyon Tanıtım Tarihi: 13 Ağustos – 19 Ağustos 2018

Sınav Tarihi: 3 Eylül – 9 Eylül 2018

Yerleştirme Puanları: 10 Eylül 2018

Sınav Sistemi: Labirent Koşu ve Temel Beceri Parkuru

Baraj Puanı: Normal Lise 180 Spor Lisesi ve Milli Sporcu 150 Engelli Aday 100

Kontejanlar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

41 Erkek 22 Bayan 7 Milli Sporcu

Antrenörlük Bölümü

33 Erkek 15 Bayan 6 Milli Sporcu 6 Engelli

Antrenörlük Bölümü İ.Ö.

33 Erkek 15 Bayan 6 Milli Sporcu 6 Engelli

Spor Yöneticiliği Bölümü

33 Erkek 15 Bayan 6 Milli Sporcu 6 Engelli

Spor Yöneticiliği İ.Ö.

33 Erkek 15 Bayan 6 Milli Sporcu 6 Engelli

1. İstasyon Öne Takla: Aday tamamen ense ve sırt üzerinden öne doğru yuvarlanarak minder üzerinde öne takla atar. Yan veya omuz üzerinden dönüşler, minder dışındaki taklalar, geçersiz sayılır. Geçersiz harekette aday gözetmenin “tekrar” ikazı üzerine hareketi doğru yapmak için tekrar eder.

2. İstasyon Basketbolda Top Sürme (Dribbling): Aday, kutu içindeki basketbol topunu alır ve belirlenmiş olan çizgiden önce topu yere vurduktan sonra basketbol topuyla slalom çubuklarının arasından top sürerek (dribbling) hem gidiş hem de dönüş slalom yapar ve tekrar belirlenen çizginin bu kez arkasına (kasa ile çizgi arasına) vurarak topu kasaya bırakır. Slalom esnasında topun elden çıkması veya bir huninin atlanıp diğerine geçilmesi durumunda aday uyarılarak hareketi kaldığı yerden tekrar etmesi sağlanır.

3. İstasyon Basketbolda Göğüs (Chest) Pas: Slalomu tamamlayan ve göğüs (chest) pas için belirlenen alana gelen aday önündeki çizgiyi geçmeden karşıdaki çemberin içerisine doğru 2 başarılı atış yapar. Atışın başarılı olması durumunda aday bir sonraki istasyona geçer. Başarısızlık durumunda yani topun çemberin içerisine girmemesi veya çizgi ihlali durumunda aday önünde bulunan kutudan yeni bir top alarak atışı tekrarlar. Aday topu çemberin içerisine atarsa bir sonraki istasyona devam eder. Başarısızlık durumunda ise aday kutudaki son topuda alarak aynı şekilde atışa devam etmek zorundadır. Ancak tüm toplar bittikten sonra aday bir sonraki istasyona geçebilir.

4. İstasyon Futbolda Top Sürme – Ver – Kaç Yapma – Hedefe İsabetli Atış Yapma: Aday belirlenen alandaki futbol topunu ayağıyla alarak top sürmeye başlar. a) Sağdaki kutuya ver-kaç yapar.

b) Dönen topu soldaki kutuya ver-kaç yapar. c) Dönen topu sağ taraftaki kutuya da ver-kaç yapar.

d) Dönen topu belirlenen alanda bulunan hedefe isabetli şut yapar. Hedef dışına atılan şut geçersiz kabul edilir ve hedefe isabet ettirene kadar hareketi tekrarlar. Kaçan top ayak ile getirilecektir.

e) Aday yaptığı isabetli şuttan dönen topu tekrar sol kutuya, sonra sağ kutuya ve sol kutuya ver-kaç yapar ve belirlenen alana topu bırakarak diğer istasyona geçer. Eğer aday hareketi istenilen şartlarda yapamazsa veya topu belirlenen alanlardan ayağıyla alıp tekrar bırakamazsa hareket tekrar ettirilir.

5. İstasyon Voleybolda Smaç Vuruş: Aday duvarda yerden sektirmeli smaç plase vuruşu yaparak diğer istasyona geçer. Erkek ve kadın adaylar 5 atış yapmak zorundadırlar. Aday atışı nizami bir şekilde (Uluslararası Voleybol Federasyonu kurallarına göre) yapamaz ise uyarılarak atışı tekrar etmesi sağlanır. Atışlar sırasında topun kaçması veya seri atışların tamamlanamaması durumunda aday başarılı yaptığı atıştan devam edecek şekilde sayma işlemi devam edecektir (Örneğin; 1 atışı yapıp, ikinci atışı yapıp, üçüncü smacı vurduktan sonra topu tutamazsa ve seri bozulursa aday aynı atışı tekrarlamak zorundadır).

6. İstasyon Hentbolda Temel Pas: Aday hentbol topunu belirlenen kontrol çizgisinden karşı duvarda bulunan hedefe nizami bir şekilde (Uluslararası Hentbol Federasyonu kurallarına göre) atar ve geri dönen topu yakalar. Hareketi erkek ve kadın adaylar 5 kez tekrarlar. Tüm atışları nizami bir şekilde yapan aday sonraki hareket olan şut atışına geçer. Eğer aday topu hatalı bir şekilde atar veya dönen topu yakalayamaz ise uyarılarak hatalı atışı tekrar etmesi sağlanır.

7. İstasyon Alttan – Üstten Geçiş: Bu istasyonda 4 adet engel bulunur. Aday birinci engelin üzerinden atlar, ikinci engelin altından geçer üçüncü engelin üzerinden atlar ve dördüncü engelin altından geçer. Engel geçiş sırası değiştirilemez. Her aday ilk engeli üstten son engeli alttan geçerek tamamlamak zorundadır. Aday üzerinden ya da altından geçerken engeli devirirse dönüp düzeltmek ve hareketi tekrar etmek zorundadır. Üzerinden geçiş tek ayak ya da çift ayak sıçrayarak yapılabilir. Hareketi tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

8. İstasyon Labirent Koşusu: Aday belirlenmiş kulvara girerek bitiş fotoselini geçene kadar koşu yapar.

Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Sınav Tarihi

3 Eylül – 9 Eylül 2018

Sınav Sistemi
Labirent Koşu ve Temel Beceri Parkuru
Özgeçmiş
Yok
Bölümler Kontejan
Öğretmenlik Bölümü 41 E 22 B 7 MS
Antrenörlük Bölümü 33 E 15 B 6 MS 6 Eng
Antrenörlük Bölümü İ.Ö. 33 E 15 B 6 MS 6 Eng

Spor Yöneticiliği Bölümü

33 E 15 B 6 MS 6 Eng

Spor Yöneticiliği İ.Ö.

33 E 15 B 6 MS 6 Eng

 

Baraj Puanı
Normal Lise 180 Spor Lisesi ve Milli Sporcu 150 Engelli Aday 100 puandır.
Kimler Düşünebilir
Koordinasyon Parkurunda iyi olan adaylara önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR