Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

18 Aralık 2017,Pazartesi

 TEMEL BECERİ PARKURU

1. Öne Takla: Aday tamamen ense ve sırt üzerinden öne doğru yuvarlanarak minder üzerinde öne takla atar. Yan veya omuz üzerinden dönüşler, minder dışındaki taklalar, geçersiz sayılır. Geçersiz harekette aday gözetmenin “tekrar” ikazı üzerine hareketi doğru yapmak için tekrar eder.

2. Sağlık Topu Taşıma: Aday birbirine paralel iki bölüm arasında farklı renkle belirlenmiş kutularda bulunan topları aradaki engel üzerinden geçerek taşır. Her bölümde farklı renkteki kutuların içerisinde bulunan topları, karşı bölümdeki aynı renkle belirlenmiş kutuların içerisine koyar. Topun farklı renkteki bir kutuya konulması veya kutu dışına çıkması durumunda aday uyarılarak topu doğru kutunun içerisine koyması sağlanır.

3. Basketbolda Top Sürme (Dribbling) ve Göğüs (Chest) Pas: Aday, kutu içindeki basketbol topunu alır ve belirlenmiş olan çizgiden önce topu yere vurduktan sonra basketbol topuyla slalom çubuklarının arasından top sürerek (dribbling) hem gidiş hem de dönüş slalom yapar ve tekrar belirlenen çizginin bu kez arkasına (kasa ile çizgi arasına) vurarak topu kasaya bırakır. Slalom esnasında topun elden çıkması veya bir huninin atlanıp diğerine geçilmesi durumunda aday uyarılarak hareketi kaldığı yerden tekrar etmesi sağlanır. Slalomu tamamlayan ve göğüs (chest) pas için belirlenen alana gelen aday önündeki çizgiyi geçmeden karşıdaki çemberin içerisine doğru 2 başarılı atış yapar. Atışın başarılı olması durumunda aday bir sonraki istasyona geçer. Başarısızlık durumunda yani topun çemberin içerisine girmemesi veya çizgi ihlali durumunda aday önünde bulunan kutudan yeni bir top alarak atışı tekrarlar. Aday topu çemberin içerisine atarsa bir sonraki istasyona devam eder. Başarısızlık durumunda ise aday kutudaki son topuda alarak aynı şekilde atışa devam etmek zorundadır. Ancak tüm toplar bittikten sonra aday bir sonraki istasyona geçebilir.

4. Alttan – Üstten Geçiş: Bu istasyonda üç adet engel bulunur. Aday birinci engelin üzerinden atlar, ikinci engelin altından geçer ve üçüncü engelin üzerinden atlar. Aday üzerinden ya da altından geçerken engeli devirirse dönüp düzeltmek ve hareketi tekrar etmek zorundadır. Üzerinden geçiş tek ayak ya da çift ayak sıçrayarak yapılabilir. Hareketi tamamlayan aday diğer istasyona geçer.

5. Futbolda Top Sürme ve Ver-Kaç Yapma: Aday belirlenen alandaki futbol topunu ayağıyla alarak top sürmeye başlar. 1) Sağdaki kutuya ver-kaç yapar. 2) Dönen topu soldaki kutuya verkaç yapar. 3) Dönen topu sağ taraftaki kutuya da ver-kaç yapar. 4) Dönen topu sürerek belirlenen alandan dönüş yapar. 5) Aday tekrar sol kutuya, sonra sağ kutuya ve sol kutuya verkaç yapar ve belirlenen alana topu bırakarak diğer istasyona geçer. Eğer aday hareketi istenilen şartlarda yapamazsa veya topu belirlenen alanlardan ayağıyla alıp tekrar bırakamazsa hareket tekrar ettirilir.

6. Sağlık Topunu Engelin Üzerinden Geçirme: Aday bu istasyonda kasanın içerisinde bulunan sağlık topunu alarak engelin üzerinden 2 (iki) defa atarak geçirir. Aday ilk atışını önden atıp arkadan, daha sonra da tam tersine arkadan atıp önden tuttuktan sonra topu kasanın içine bırakır. Aday sağlık topunu aldığı kasanın içerisine bırakmadan diğer istasyona geçemez. Sağlık topunun ağırlığı erkek adaylar için 5 kg, kadın adaylar için ise 3 kg’dır. 14

7. Voleybolda Smaç Vuruş: Aday duvarda yerden sektirmeli smaç plase vuruşu yaparak diğer istasyona geçer. Erkek ve kadın adaylar 5 atış yapmak zorundadırlar. Aday atışı nizami bir şekilde (Uluslararası Voleybol Federasyonu kurallarına göre) yapamaz ise uyarılarak atışı tekrar etmesi sağlanır. Atışlar sırasında topun kaçması veya seri atışların tamamlanamaması durumunda aday başarılı yaptığı atıştan devam edecek şekilde sayma işlemi devam edecektir (örneğin 1 atışı yapıp, ikinci atışı yapıp, üçüncü smaçı vurduktan sonra topu tutamazsa ve seri bozulursa aday aynı atışı tekrarlamak zorundadır).

8. Hentbolda Temel Pas: Aday hentbol topunu belirlenen kontrol çizgisinden karşı duvarda bulunan hedefe nizami bir şekilde (Uluslararası Hentbol Federasyonu kurallarına göre) atar ve geri dönen topu yakalar. Hareketi erkek ve kadın adaylar 5 kez tekrarlar. Tüm atışları nizami bir şekilde yapan aday sonraki istasyona geçer. Eğer aday topu hatalı bir şekilde atar veya dönen topu yakalayamaz ise uyarılarak hatalı atışı tekrar etmesi sağlanır.

9. Paralel Bardan Geçiş: Aday, cimnastik paralelinin kendisine yakın olan kısmının önce altından geçerek içine girer ve el ve ayaklarının yardımıyla paralelin üzerinden diğer tarafa atlar. Aksi durumda aday uyarılarak istasyonu tekrar etmesi sağlanır.

10. Labirent Koşu: Aday belirlenen alan içerisinde mekik koşusu yaparak fotosel kapılarından geçerek parkuru tamamlayacaktır. Koşu sırasında aday belirlenen alanın dışına çıkması veya alanı sınırlandıran sınav ekipmanlarına zarar vermesi halinde diskalifiye edilecektir.

Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Sınav Tarihi

01-06 Ağustos 2017

Sınav Sistemi
Koordinasyon
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü

40 Erkek 20 Bayan

Antrenörlük Bölümü

35 Erkek 15 Bayan

Antrenörlük Bölümü 2

35 Erkek 15 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü 

35 Erkek 15 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü 2

35 Erkek 15 Bayan

 

 

Baraj Puanı
180 Puan Normal Adaylar 150 Puan Milli Sporcular.
Kimler Düşünebilir
Bingöl Üniversitesine Koordinasyonu iyi olan adaylar ve normal YGS'li Adaylar Başvurabilirler.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR