Bayburt Üniversitesi

18 Aralık 2017,Pazartesi

 Beceri ve Koordinasyon Testi:

 Bu testin başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak belirlenir. Aday otomasyon sistemini (fotosel) kendisi başlatır ve bitirir. Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara otomatik olarak kaydedilir. Koordinasyon testi 9 istasyondan oluşur. Bunlar;

1.  İSTASYON: PARALEL BARDAN ELLE GEÇİŞ

 2.   İSTASYON: SIÇRAMA TAHTASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK SIÇRAMA

 3.   İSTASYON: VOLEYBOL MANŞET PAS

 4.   İSTASYON: ÖNE DÜZ TAKLA

 5.   İSTASYON: FUTBOL TOPU İLE DUVAR PAS

 6.   İSTASYON: BASKETBOL TOPU İLE BAŞ ÜSTÜ SERBEST ATIŞ

 7.    İSTASYON: SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME

 8.   İSTASYON: STASYON: HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ

 9.   İSTASYON: 3X20 METRE MEKİK KOŞUSU

1-   PARALEL BARDAN ELLE GEÇİŞ

Adaylar 3 metre uzunluğundaki cimnastik paralel bardan elleri üzerinden geçiş yaparlar. Adaylar bu hareketi yaparlarken ayaklarının yere temas etmemesi gerekmektedir. Barın ilk 50 cm ve son 50 cm mesafelerinde işaretli olan alanlara en az bir elleri ile dokunmaları gerekir. İlk 50 cm’lik alana dokunmadan başlayan adaylar ile son 50 cm’lik alana dokunmadan çıkış yapan adaylar geriye döndürülerek kaldıkları yerlerden bara çıkarak hareketi tamamlarlar. Aday bardan düşmesi durumunda yine kaldığı yerden bara çıkarak hareketi tamamlar. Bar yüksekliği erkek adaylar için 160 cm bayan adaylar için ise 140 cm’dir. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.

2-   SIÇRAMA TAHTASI ÜZERİNDEN ÇİFT AYAK SIÇRAMA

Erkek adaylar 40 cm yüksekliğinde engel üzerinden sağa ve sola çift ayakla 6'şar defa toplam 12 sıçrama, bayan adaylar sağa ve sola çift ayakla 4'er defa toplam 8 sıçrama yapar. Sıçramayı belirtilen tekrardan az veya tek ayakla yapan aday eksik ya da hatalı yaptığı yerden harekete devam eder. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.

3-   VOLEYBOL MANŞET PAS

Aday manşet pas prensibine uygun olarak duvardan 3 metre uzaklıktaki vuruş alanından ve duvarda yerden 2.5m yükseklikteki panoya 5 (beş) adet manşet pas yapar. Manşet pas uygulamasında verilen her bir ara, topu tutup tekrar devam ediş, topun yere teması, topun belirtilen alan (pano) dışına teması ve 3 metre alanını ihlal edilerek yapılan vuruşlar “HATA” olarak kabul edilecektir. Bir öğretim elemanı vuruşları sesli olarak sayacak ve hatalı vuruşları duyuracaktır. Hatalı vuruşlardan sonra adayın sayma işlemi kaldığı yerden devam edecektir. Belirlenen kurallara göre nizami ve isabetli 5. vuruştan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.

4-   ÖNE DÜZ TAKLA

Voleybol testini başarıyla geçen aday, minder üzerinde erkekler 3 adet kızlar 2 adet öne düz takla atarlar. Her bir taklanın başlangıcı ve bitişi minder üzerinde olmalıdır. Aday takla esnasında minderin dışına düşerse yanlış yapılan takla tekrarlatılır. Kurallara uygun yapılan takladan sonra bir sonraki istasyona geçilir.

5-   FUTBOL TOPU İLE DUVAR PAS

Adaylar bu istasyona geldiklerinde atış alanında bulunan futbol topu ile 200 cm genişlik ve 120 cm yüksekliğindeki panoya ardı ardına 5 (beş) adet pas yapar. Atış çizgisinin panoya uzaklığı bayanlarda 4 m erkeklerde ise 6 m'dir. Vuruşlar belirlenen atış alanından yapılmak zorundadır. Kurallara uygun olarak yapılmayan (atış çizgisini ihlal edilerek yapılan vuruşlar ve panoya isabetli olarak yapılmayan vuruşlar hatalı vuruş olarak değerlendirilecektir. Hatalı olarak yapılan vuruşlar tekrarlanacaktır. Vuruşlar esnasında vuruş çizgisi ve vuruş panosu arasında kalan toplar vuruş çizisinin gerisine alınarak istasyona devam edilir. Belirlenen kurallara göre isabetli 5. vuruştan sonra aday bir sonraki istasyona geçer.

6-   BASKETBOL TOPU İLE ATIŞ

Bu istasyona gelen adaylar top havuzundan aldıkları topu serbest atış alanında önündeki engel üzerinden baş üstünden atmak zorundadır. Baş üstü atış yapmayan adayın ilgili atışı isabetli olsa dahi “HATA” olarak kabul edilecektir ve hatalı her atış için top ilavesi yapılacaktır. Başarılı iki atış yapamayan her aday nizami 5 atışı tamamlamak zorundadır. Engel yüksekliği erkeklerde 180 cm, bayanlarda 160 cm’dir. Engelin serbest atış çizgisine uzaklığı 1 metredir. 5 toptan başarılı ve nizami iki atış yapan aday bir sonraki istasyona geçer.

7-   SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME

Adaylar 5 metre kenar uzunluğuna sahip eşkenar üçgenin köşelerinde bulunan farklı renklerdeki sağlık toplarının yerlerini saat yönünün tersinde 1 tam turu tamlayacak şekilde değiştirerek bu istasyonu tamamlar. Adaylar topları belirtilen noktalara bırakmak zorundadır. Toplar bulunması gereken yerde olmadığı takdirde düzeltilmesi için aday geri çevrilir. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.

8-   HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ

Bu istasyona gelen adaylar top havuzundan aldıkları topu temel atış tekniğine uygun olarak 7 metre uzaklıkta bulunan hentbol kalesinin üst ve alt köşelerindeki 60cm x 60cm ebatlarındaki kutulara atış yapar. Adaylar bu kutulardan istedikleri köşelere atış yapabilirler (Bütün atışları aynı kutuya yapabilirler). Hentbol temel atış tekniğine uygun olmayan ya da atış alanı ihlali yapılarak yapılan atışlar başarılı olsa dahi “HATA” olarak kabul edilecektir ve hatalı her atış için top ilavesi yapılacaktır. 5 toptan başarılı ve nizami iki atış yapan aday diğer topları

tamamlamak zorundadır. Nizami şekilde istasyonu tamamlayan aday bir sonraki istasyona geçer.

 

9-     3x20 METRE MEKİK KOŞUSU

Hentbol istasyonunu tamamlayan adaylar 3X20 metrelik koşu alanında mekik koşusunu tamamladıktan sonra fotoselden geçerek sınavını sonlandırır.

 Kendi yaptığı hareketten dolayı fotoselden geçmeyen, fotoseli düşüren veya zamanı durduramayan aday geri dönerek fotoseli durdurur. Sınav görevlileri bu konuda adayları uyarmak zorunda değildir ve sorumluluk adayın kendisine aittir. Böyle bir durumda ortaya çıkacak süre kaybı adayın sınav süresi dâhilindedir.

Bayburt Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Sınav Tarihi

24 Temmuz 2017

Sınav Sistemi
Koordinasyon & Özgeçmiş
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan

Antrenörlük Bölümü 

40 Erkek 20 Bayan

Antrenörlük Bölümü 2

40 Erkek 20 Bayan

 

 

Baraj Puanı
NL 180 Puan SL 160 Puan MS 150 Puan Şehit Yakını 150 Puan Engelli 100 Puan
Kimler Düşünebilir
Özgeçmişi olup 80 Puan ve yukarı Başlangıç Puanı olanlar Özgeçmişi olmayan adaylarda daha yüksek Başlangıç puanlarıyla başvurmaları önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR