Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı - Besyo 2018

6 Temmuz 2018,Cuma

Online Başvuru: 04 Ağustos 10 Ağustos 2018

Belge Kontrolü ve Kesin Başvuru: 06 Ağustos – 10 Ağustos 2018

Parkur Tanıtımı ve Denemeleri: 06 Ağustos – 11 Ağustos 2018

Özel Yetenek Sınavı: 13 Ağustos – 17 Ağustos 2018

Asil ve Yedek Listelerin İlanı: 19 Ağustos 2018

Not: Parkur denemeleri ücretli olup 2 defa deneme hakkı için 250 TL ücret ödenmektedir. Daha sonraki her deneme için 50 TL ücret alınmaktadır.

Kontejanlar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü: 40 Erkek 20 Bayan

Antrenörlük Eğitimi Bölümü: 33 Erkek 17 Bayan

Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim: 30 Erkek 15 Bayan

Baraj Puanı: Öğretmenlik Bölümü Normal Lise (NL) 230 Puan Spor Lisesi (SL) 180 Puan Milli Sporcu (MS) ve Şehit Yakını 150 Puandır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Lise (NL) 200 puan Spor Lisesi (SL) 160 Puan Milli Sporcu ve Şehit Yakını 150 puandır.

Engelli Adaylar her iki bölümde de 100 puandır.

Beceri-Koordinasyon Parkurunda 9 (dokuz) istasyon bulunmaktadır. İstasyonlar sırasıyla;

1.İstasyon: “Barfiks Merdiveni”

2.İstasyon: “Engel Geçişi”

3.İstasyon: “Sağlık Topu Taşıma”

4.İstasyon: “Basketbol Slalom”

5.İstasyon: “Futbolda Minyatür Kaleye Şut”

6.İstasyon: “Asimetrik Paralel”

7.İstasyon: “Hentbol Kale Atışı”

8.İstasyon: “Öne Takla”

9.İstasyon: “30m Sürat Koşusu”

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU:

—Başlangıç (Fotoselden giriş)

1.İstasyon “Barfiks Merdiveni”:

Barfiks merdiveni istasyonunda; erkeklerde 2,43m, kızlarda ise 2,24m yüksekliğinde ve aralarında 40 cm mesafe bulunan 7 adet bar bulunmaktadır. Adaylar, barfiks merdiveninde bulunan her bir bara tek tek tutunmak şartıyla (En son bara tutunmak şartı gözetilmeksizin sadece temas edilmesi de geçerli kabul edilecektir) ilerleyerek istasyonu tamamlar. İstasyonu tamamlamadan yere temas eden ve barlardan herhangi birine tutunmadan veya sadece temas ederek ilerleyen aday istasyona yeniden başlamak zorundadır.

2.İstasyon “Engel Geçişi”:

Engel geçişi istasyonunda sırasıyla; ilk engelin altından, ikinci engelin üstünden, üçüncü engelin altından ve dördüncü engelin üstünden geçiş yapılarak istasyon tamamlanır. Engeller arası mesafe 1,5 m’dir.

Not:İlk ve Üçüncü Engel Yüksekliği: Erkek: 90 cm, Kız: 80 cm;

İkinci ve Dördüncü Engel Yüksekliği: Erkek: 70 cm, Kız: 60 cm’dir.

Engel atlayan, geçişleri yanlış yapan ve engelleri yıkan adaylar geri çevrilir, yıktığı engeli kendi eliyle düzeltmesi istenir ve harekete kaldığı yerden devam ettirilir. İkazlara uymayan aday diskalifiye edilir.

3.İstasyon “Sağlık Topu Taşıma”:

Aday, 40 cm yüksekliğindeki ahşap bank üzerinde bulunan 4 adet sağlık topunu (ağırlığı; erkeklerde 3 kg, kızlarda 2 kg) alarak 4,40 m mesafedeki diğer banka sıralama olmaksızın taşır. Sağlık topları bir banktan diğer banka birer birer taşınmalıdır. Toplar banktan düşerse, aday topu banka tekrar koyması için geri çevrilir.

4.İstasyon “Basketbol Slalom”:

Adaylar, 1,20 m aralıklara aynı hizada sıralanmış olan 5 adet dikmenin arasından basketbol topu ile slalom yaparak geçerler. Tüm adaylar basketbol topunu dikmeler arasında en az bir kez çift veya tek elle yere vurmak zorundadır. Basketbol topu istasyon sonunda bulunan sepete bırakılmalıdır. Dikme atlayan, geçişleri yanlış yapan, dikmeleri yıkan ve topu sepete bırakmayan adaylar hata yaptıkları noktaya geri çevrilir. Hatanın düzeltilmesi istenir ve harekete kaldığı yerden devam ettirilir.

5.İstasyon “Futbolda Kaleye Şut”:

Adaylar 5 m mesafedeki mini futbol kalesine futbol topu ile belirlenen vuruş bölgesinden vuruş yaparlar. İlk vuruşta gol yapan aday, bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder. İlk vuruşun gol olmaması durumunda, aday ikinci topu yedek top bölgesinden alıp vuruş bölgesine koyarak ikinci vuruşunu gerçekleştirir. İkinci vuruşun gol olup olmaması durumuna bakılmaksızın, aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder.

6.İstasyon “Asimetrik Paralel Bar”:

Adaylar, yüksekliği kızlarda 1,35 m, erkeklerde 1,40 m olan barın altından geçerek; yüksekliği kızlarda 1,65 m, erkeklerde 1,70 m olan diğer barın üstünden atlayarak asimetrik paralel bar istasyonunu tamamlarlar.

7.İstasyon: “Hentbol Kale Atışı”

Asimetrik paralel bar istasyonunu tamamlayan aday, hentbol kalesinde belirlenen bölümlere kızlarda 7 m, erkeklerde 9 m mesafeden kale atışı gerçekleştirir. İlk atışta gol yapan aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder. İlk atışın gol olmaması durumunda, aday ikinci topu yedek top bölgesinden alıp atış bölgesine gelerek ikinci atışını gerçekleştirir. İkinci atışın gol olup olmaması durumuna bakılmaksızın, aday bir diğer istasyona geçerek parkura devam eder.

8.İstasyon “Öne Takla”:

Hentbol kale atışı istasyonunu tamamlayan adaylar, 3 m mesafede bulunan jimnastik minderinde öne takla atar (öne takla formu dışındaki bir başka takla formu kullanılamaz). Öne taklasını tamamlayan aday jimnastik minderinden 3m uzaklıktaki dikmeden belirtilen yönde dönüşünü yaparak istasyonu tamamlar.

9.İstasyon “30m Sürat Koşusu”:

Öne takla istasyonunu tamamlayan adaylar, bitiş fotoseline 30 m mesafede bulunan dikmeden dönüşünü gerçekleştirir ve sürat koşusu yapıp bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar.

—Bitiş (Fotosel kapısından çıkış)

Önemli Uyarı

İstasyonu tamamlamadan atlayan,

Sınav sırasında istasyon ve parkur görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan,

Bitişte (fotosel kapısından çıkış) kendi hatasından dolayı süreyi durduramayan,

Sınav ekipmanlarına zarar veren aday diskalifiye edilir.

Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi Sınav Komisyonu’na aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Sınav Tarihi

Online Başvuru: 04 Ağustos 10 Ağustos 2018

Belge Kontrolü ve Kesin Başvuru: 06 Ağustos – 10 Ağustos 2018

Parkur Tanıtımı ve Denemeleri: 06 Ağustos – 11 Ağustos 2018

Özel Yetenek Sınavı: 13 Ağustos – 17 Ağustos 2018

Asil ve Yedek Listelerin İlanı: 19 Ağustos 2018

Sınav Sistemi
Koordinasyon
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 40 Erkek 20 Bayan
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 33 Erkek 17 Bayan
Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. Ö. 30 Erkek 15 Bayan

 

Baraj Puanı
Baraj Puanı: Öğretmenlik Bölümü Normal Lise (NL) 230 Puan Spor Lisesi (SL) 180 Puan Milli Sporcu (MS) ve Şehit Yakını 150 Puandır.Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal Lise (NL) 200 puan Spor Lisesi (SL) 160 Puan Milli Sporcu ve Şehit Yakını 150 puandır.
Kimler Düşünebilir
Baraj Puanı Yeten Koordinasyon Parkurunda İyi Olan Adaylara Önerilir.
Düzenleyen
Ömer ÖZEN

www.besyohazirlikkurslari.com

BENZER KILAVUZLAR